Milé rodiny,
přejeme Vám dobré dny, i když se zářím budou hlavně pro rodiny školkových a školních dětí dosti hektické.
S nástupem dětí do kolektivu si dovolím rady, hlavně " rozlítaným " rodinám a rodinám, které chtějí umístit děti na všechny možné kroužky již od kojeneckéjho věku. ( nedávno nám maminka rušila prevenci 18 ti měs. dítka, protože mu začíná kroužek...)
V ordinaci vidím děti " utahané prázdninově, nevyspalé, s hodně rozvolněným časem ". Myslím, že bude pro tyto děti náročné se opět dostat do školkových- školních kolejí. A bohužel s podzimem a i bohatými mimoškolními aktivitami jistě nastoupí i větší stonavost. Rada? Zvolnit, nechat děti si i doma pohrát, nehonit již zážitky, nastolit kvalitní spánek, klidné usínání bez mobilu, bez TV a her, rozumná strava, snídaně v poklidu... ( však Vy víte...)
ORGANIZAČNÍ INFORMACE: ordinační hodiny: pondělí 10-18 hod, úterý až pátek 8-13 hod., odpolední časy v úterý a čtvrtek jen po předchozí dohodě. Trvale platí vyšetření VŠECH DĚTÍ NA PŘESNÝ ČAS po TELEFONICKÉ DOHODĚ PŘEDEM.  Akutně nemocné děti objednávejte ideálně hned ráno pondělí 10-10,20 hod. , ostatní dny 8-8,20 hod. telefonicky na pevnou linku 257 761 515, ev s předstihem mailem sestricka.vrane@seznam.cz, vždy do předmětu mailu pište JMÉNO DÍTĚTE a rok NAROZENÍ a stručně důvod konzultace ( např Nadšená Brunhilda, r 17, akutní kašel ).
ADMINISTRATIVA: např. školky, školní akce a stovky jiných potvrzení. Vše vystavujeme většinou na počkání, ale buďte prosím trpěliví. Cena je navýšena na 150 Kč každý úkon, neb Vašich papírovacích potřeb neskutečně nabývá a vše chcete na poslední chvíli, iedálně ihned.
NEMOCNOST: celkově letně byla nezávažná, ale s podzimem začne kolotoč infektů se zahleněním a kašlem. Doporučuji využít ještě kvalitní letní úrodu zeleniny, ovoce. Více stonavé děti začněte od začátku září " dopovat " imunoglukanem, kolostrem, vit C a B a E, jednotlivě, nekupujte " mixy ". A nastolte dobrý spánek a při počínajících nemocech dopřejte dětem odpočinek.
COVID: Celkově máme dosud nahlášených asi 560 Covid pozitivních dětí, asi 60 dětí nebylo testováno a asi dalších 50 dětí nemělo pozitivní test, i přes jasné projevy. S těžším průběhem zápasilo asi 15 dětí. 2 děti byly bohužel hospitalizované pro postkovidový syndrom. PostVIROVĚ- PostCOVIDOVĚ si jistě děti zasluhují klid na zotavení. Od jara 22 je významný záchyt nového, opakovaného, naštěstí nezávažného stonání po prodělané COVID infekci. A s letním cestováním nemocí covidového původu od 7/22 narůstalo, naštěstí s nezávažným průběhem.
DOVOLENÁ a COVID: existuje portal https://ocko.uzis.cz/, kde najdete veškeré formuláře ke Covidu. Pokud Vámi zvolená dovolenková destinace vyžaduje PCR nebo Ag Covid test, zařiďte si to samostatně v laboratořích, nevystavujeme žádanky z důvodů dovolené. Podrobné informace k testování: https://www.mzv.cz/rozcestnik.
CO MNE TRÁPÍ? Víc než stonání mne trápí trápení dětí, jejich zmatenost, izolovanost, nejistoty. Stonání si odstonáte,  vždy je to omezený čas, i když někdy i několik měsíců dlouhý a pro rodiny vyčerpávající. Ale dětské trápení si děti ponesou někdy i celoživotně. Poslední 2 roky jsou velmi vyčerpávající pro všechny, ale pro děti nejvíce. Věková kategorie 12-22 let to odnáší nejhůře. Žijí často v nějaké jiné, " virtuální, on line realitě ", v představách, v nesplněných snech. Prosím Vás rodiče o VŠÍMAVOST- laskavou BDĚLOST, VNÍMAVOST. O společný čas, který s dítětem strávíte. Čas, který věnujete jen jemu, čas pro jeho otázky a Vaše odpovědi. Nebo jen čas společného mlčení, což k uvedené věkové kategorii patří. 
Zdravím Vás a přeju dobré dny. Inge Šilhánková
 

ZAMYŠLENÍ A POZVÁNÍ

25. 04. 2022

V 2/22 jsem si dovolila soukromou informaci a zamyšlení se nad světem. V neděli 27.2. 2022 zemřela moje vzácná 96 ti letá babička, maminka mé maminky, lékařky, která již také není mezi náma. Obě ženy mého života jsem si velice vážila. Nad tím, co si prožily často přemýšlím. Měla jsem a mám můj smutek. A jistě si uvědomuji, že i Vy máte své smutky, tíhy. Svá rodinná trápení, své únavy, své úzkosti nad těžkou společenskou situaci ve světě, nad nedalekou válkou na Ukrajině. Asi všem chybí běžné radosti, nebo jsou hůře dolovatelné. Přeji nám všem zdraví, i v těchto těžkých časech úsměvy na rtech. Všichni máte děti, právě proto se známe, radujte se z nich, smějte se s nima, dopřávejte si uvědomění, že je krásné být rodiči...myslím, že toto může být pro Vaše rodiny naplňující. Já z Vašich dětí čerpám, tu jejich bezprostřednost, tu otevřenost, to vnímání detailů, ty jejich malé radosti....

Dle potřeby Vám ráda budu nápomocná. V listopadu 2021 jsem po 10 ti letech studia udělala 3. odbornou atestaci z oboru psychosomatika, neboli přemýšlení nad stonáním a zdravím, neboli uvědomění si bio-psycho-sociálních souvislostí. Vnímám, že skoro každá nemoc něco říká. Není nutno nad každou nemocí dumat a hledat příčiny, často stačí zaléčit, poradovat se z úzdravy a jít dál. Některé projevy onemocnění ale vyžadují úvahu nad vlivem bio, tj těla, nad vlivem psycho, tj duše, nad vlivem sociálna, tj dějů v okolí, v rodině, ve škole, v práci...ve světě...

Ideální varianta je pokud si zapřemýšlíte rodinně a nepotřebujete jiných pohledů zvenčí. Ale není ani špatná varianta pokud se poradíte a o nemoci popovídáme, třeba v naší ordinaci, otevřeněji............ To je to pozvání....